Do Yes APK

Do Yes
Free   
2.1.1
46.49 MB
Do Yes screenshot 1Do Yes screenshot 2Do Yes screenshot 3
Do Yes 2.1.1 apk, update on 2020-03-01
«Do Yes» տեղեկատվական առցանց համակարգը կապահովի հետադարձ կապը քաղաքացիների և համայնքապետարանների միջև, հնարավորություն կտա բնակիչներին բարձրաձայնել համայնքներում առկա խնդիրների մասին, լուծումներ առաջարկել և իրենց մասնակցությունը ունենալ նախագծերի իրականացմանը: Համակարգը լուծում է համայնքապետարանի գործունեության թափանցիկության ապահովման, կենտրոնանալով համայնքներում տարբեր ծրագրերի իրականացման հասարակության իրազեկմանը և հնարավորինս լայն շերտերի ներգրավմանը:

Առցանց լուծումների շնորհիվ, խոշորացված համայնքներում հեռավորության գործոնը այլևս խոչընդոտ չի հանդիսանա բնակիչների մասնակցությանը համայնքային ծրագրերին: Առցանց համակարգը նաև հարթակ կհանդիսանա նորագույն տեխնոլոգիական և էներգախնայող լուծումների մասին տեղեկացմանը, լավագույն փորձի տարածմանը գյուղական համայնքներում։