Tussa Kundeapp APK

Tussa Kundeapp
Tussa Kundeapp screenshot 1Tussa Kundeapp screenshot 2Tussa Kundeapp screenshot 3Tussa Kundeapp screenshot 4Tussa Kundeapp screenshot 5Tussa Kundeapp screenshot 6
Tussa Kundeapp 5.2.0 apk, update on 2019-04-28
Med Tussa Kundeapp får du enkel tilgang til det mest brukte innhaldet på Tussa Di side. Du nyttar same innlogging som på Tussa Di side (kundeweb.tussa.no).

Med appen kan du:
· Sjå straumforbruket ditt
· Levere målaravlesing
· Få oversikt over fakturaen din
· Oppdatere kundeopplysningane dine
· Sjå kva straumavtale du har
· Bytte avtale dersom du ønskjer det
· Veksle mellom dei ulike kundeforholda du administrerer
· Kontakte Kundesenteret

Tussa held til på Sunnmøre, men du treng ikkje vere sunnmøring for å ha glede av dei gode Tindekraftavtalane våre! Bestill straumavtale på www.tussa.no. With Tussa Kundeapp you get easy access to the most frequently used content on Tussa Di side. You New Year same login as on Tussa Di side (kundeweb.tussa.no).
 
With the app you can:
· Refer Straum your spending
· Delivering the target reading
· Get ​​an overview of your invoice
· Updating your client details
· See what Straum agreement you have
· Replacing the agreement if you wish it
· Switch between the different customer relations managing
· Contacting Customer Center
 
Tussa held in Sunnmøre, but you do not need to be from western Norway to enjoy them good Tinde Kraft our agreement! Order Straum agreement on www.tussa.no.

Tussa Kundeapp APK reviews


Login to post your reviews