0.0
0 review
5.94 MB
Everyone
Content rating
26.4K
Downloads
Tính BHXH 1 lần screenshot 1 Tính BHXH 1 lần screenshot 2 Tính BHXH 1 lần screenshot 3 Tính BHXH 1 lần screenshot 4 Tính BHXH 1 lần screenshot 5 Tính BHXH 1 lần screenshot 6 Tính BHXH 1 lần screenshot 7 Tính BHXH 1 lần screenshot 8 Tính BHXH 1 lần screenshot 9 Tính BHXH 1 lần screenshot 10

About this product

Calculating the latest 1 time social insurance 2022 - Download now!

Tính BHXH 1 lần description

- Để giảm bớt công sức tính toán bảo hiểm xã hội Việt Nam, chúng tôi đã phát triển một ứng dụng đơn giản, giúp người dân tính số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần bằng cách đơn giản nhất trên điện thoại.
- Áp dụng luật bảo hiểm xã hội 2020 để tính toán và cho ra kẠt quả chính xác nhất chỉ với một vài thao tác.
- Ứng dụng ngoài khả năng tính toán còn tích hợp thông tin về cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần, áp dụng cho cả những trường hợp dưới 1 năm.

#bhxh,#tinh bao hiem xa hoi,#luat bao hiem xa hoi 2020
↓ Read more