0.0
0 review
16.66 MB
Everyone
Content rating
343
Downloads
TADA Truck - For Driver screenshot 1 TADA Truck - For Driver screenshot 2 TADA Truck - For Driver screenshot 3

About this product

This application is intended for truck drivers to communicate with vehicle owners and shippers

TADA Truck - For Driver description

Tài xẠ có thể dùng ứng dụng này để cập nhật vị trí, trạng thái đơn hàng, upload giấy tờ giao nhận hàng hóa, viẠt ghi chú...để thông báo cho chủ xe và chủ hàng.
Chủ xe có thể sử dụng ứng dụng này thay cho tài xẠ để giao tiẠp với chủ hàng
↓ Read more