4.8
272 review
6.86 MB
Everyone
Content rating
10.2K
Downloads
Q&Me Retail screenshot 1 Q&Me Retail screenshot 2 Q&Me Retail screenshot 3 Q&Me Retail screenshot 4 Q&Me Retail screenshot 5 Q&Me Retail screenshot 6 Q&Me Retail screenshot 7 Q&Me Retail screenshot 8 Q&Me Retail screenshot 9 Q&Me Retail screenshot 10

About this product

Receive sales information and consumer feedback through PG.

Rating and review

4.8
272 ratings
5
4
3
2
1

Q&Me Retail description

Bạn có rất nhiều promoter làm việc ngoài thị trường. Hãy để chúng tôi tối ưu và cho bạn thấy những gì đang diễn ra ngoài kia. Bạn sẽ nhận được dữ liệu bán hàng, tình trạng công việc và phản hồi của khách hàng từ cách khảo sát những promoter.
↓ Read more