0.0
0 review
7.42 MB
Everyone
Content rating
51K
Downloads
Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 1 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 2 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 3 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 4 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 5 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 6 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 7 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 8 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 9 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 10 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 11 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 12 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 13 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 14 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 15 Cân Lúa - Bán Lúa screenshot 16

About this product

Application of weighing rice - selling the latest rice 2022. Download now!!

Cân Lúa - Bán Lúa description

- Nhằm hỗ trợ người nông dân tính tiền khi bán lúa gạo dễ dàng, chúng tôi đã phát triển một ứng dụng đơn giản giúp nông dân nhập số cân lúa ngay trên điện thoại di động.

Các chức năng chính của ứng dụng:
- Ghi số cân của từng bao lúa.
- Không giới hạn số bao lúa khi cân.
- Tính tiền, tính trừ cọc khi cân xong.
- Lưu trữ dữ liệu số cân lúa mỗi mùa vụ giúp nông dân có thể xem lại mọi lúc.

Giao diện ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng, thích hợp cho mọi đối tượng người dùng và không cần phải có kẠt nối internet.

Tải ứng dụng cân lúa gạo ngay hôm nay!!
↓ Read more