0.0
0 review
5.69 MB
Everyone
Content rating
23.2K
Downloads
Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 1 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 2 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 3 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 4 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 5 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 6 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 7 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 8 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 9 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 10 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 11 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 12 Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi screenshot 13

About this product

Rice weighing application, selling rice with the most functions: backup, share via Zalo, Gmail

Cân Lúa 2.0 - Can lua mien phi description

🌐📢Cân Lúa 2.0 miễn phí
⚖️ Cân lúa: Ứng dụng hỗ trợ bà con nông dân và thương lái tính toán số lượng khi cân lúa. Nhập số liệu tự động và nhiều chẠ độ xem.
📈 Lãi suất: Tính toán tiền lãi gửi tiẠt kiệm hoặc tiền lãi vay theo hàng tháng. BiẠt được tiền gốc và tiền lãi.
🛍️ Phần trăm: Tính toán số liệu phần trăm, tính số tiền giảm giá hoặc tăng giá theo phần trăm...
🗓️ Thời gian: Xác định khoảng thời gian, cộng hoặc trừ thời gian...
🏧 Tiền tệ: Chuyển đổi tiền của một số nước trên thẠ giới sang tiền Việt Nam và ngược lại.
↓ Read more