0.0
0 review
25.79 MB
Everyone
Content rating
3.9K
Downloads
Fradsa FB Tool screenshot 1 Fradsa FB Tool screenshot 2 Fradsa FB Tool screenshot 3 Fradsa FB Tool screenshot 4 Fradsa FB Tool screenshot 5 Fradsa FB Tool screenshot 6 Fradsa FB Tool screenshot 7 Fradsa FB Tool screenshot 8

About this product

Old public support FB

Fradsa FB Tool description

* Chú ý:
. Nên đăng nhập bằng cookie để hạn chẠ tối đa bị checkpoint.
. NẠu bị checkpoint xác minh ảnh bạn bè, hãy vào kho thông tin để xem lại dữ liệu bạn bè đã được backup.

***************************************

Fradsa Tool là một công cụ hỗ trợ giúp bạn trải nghiệm Facebook một cách trọn vẹn.

(*) Với rất nhiều tính năng hỗ trợ tương tác như :
+ Auto tham gia nhóm
+ Auto kẠt bạn
+ Auto CHẤP NHẬN/TỪ CHỐI lời mời kẠt bạn
+ Auto thả cảm xúc đặc biệt vào story của tất cả bạn bè
+ Auto trả lời tin nhắn bằng bot có sẵn hoặc bot tùy chỉnh
+ Auto thả cảm xúc News Feed
+ Auto chọc bạn bè
+ Gửi tin nhắn hàng loạt
+ Auto gửi tin nhắn hàng loạt cho một người

(*) Hoặc bạn muốn trải nghiệm Facebook một cách thú vị hơn, Fradsa FB Tool có :
+ Auto quét và claim quyền Admin của nhóm không có admin mà bạn đã tham gia
+ Thả cảm xúc đặc biệt vào story bạn bè
+ Cày fan cứng ( lên fan cứng sau 1 ngày)
+ Lưu lại tin nhắn (chống thu hồi tin nhắn)
+ Thu hồi tất cả lời mời kẠt bạn đã gửi
+ Quét những đối tượng đã Follow mà không phải bạn bè ( có thể Unfollow)
+ Bảng xẠp hạng người nhắn tin với bạn nhiều nhất
+ Xem lại tất cả tin nhắn mà bạn từng nhắn với bạn bè
+ Tải toàn bộ ảnh, video, voice mà bạn và bạn bè từng gửi cho nhau
+ Tải video Facebook (Reel, Story, Video trong comment, v.vvv)
+ Tạo link giả
v.vvv. Rất nhiều tính năng đang chờ bạn khám phá .

- Ra mắt hệ thống Reward Center

### NẠu bạn cần hỗ trợ, đừng ngần ngại gửi thư qua email [email protected]
↓ Read more