0.0
0 review
23.03 MB
Rated for 3+
Content rating
12.6K
Downloads
FE CREDIT - TRAINING screenshot 1 FE CREDIT - TRAINING screenshot 2 FE CREDIT - TRAINING screenshot 3 FE CREDIT - TRAINING screenshot 4 FE CREDIT - TRAINING screenshot 5 FE CREDIT - TRAINING screenshot 6

About this product

Human Resource Training

FE CREDIT - TRAINING description

Tìm hiểu về các năng lực nhạy bén kinh doanh, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, các lớp nền tảng hội nhập, khóa học tiẠng anh, quy trình và hệ thống FE CREDIT thông qua các hướng dẫn đào tạo khác nhau trên ứng dụng FE CREDIT ATS
- Dễ dàng sử dụng với giao diện trường và phân chia riêng biệt các kênh kinh doanh.
- Học mọi lúc, mọi nơi
- Đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, Đào tạo kỹ năng bán hàng, Đào tạo kỹ năng thu hồi nợ, Công nghệ thông tin, quản lý rủi ro hoạt động, định hướng, thu hồi nợ tại nhà, pháp lý và nhiều lĩnh vực khác.
- Sử dung QR để nhanh chóng đi vào khóa học, các chức năng trên ứng dụng
- Đánh giá khóa học sau đào tạo trên lớp.
- Duyệt các nội dung khóa học của bạn, ngay cả khi ngoại tuyẠn
- Nhận thông báo tức thì của tin nhắn và các sự kiện khác
- Nhanh chóng tìm và liên hệ với những người khác trong các khóa học của bạn
- Tải lên hình ảnh, âm thanh, video và các tệp khác từ thiẠt bị di động của bạn
- Xem điểm khóa học của bạn
- và hơn thẠ nữa!

Chúng tôi thực sự đánh giá cao phản hồi của bạn về những chức năng của ứng dụng này!

Ứng dụng yêu cầu các quyền sau:

- Ghi âm thanh: Để ghi âm thanh để tải lên ứng dụng
- Đọc và sửa đổi nội dung của thẻ SD của bạn: Nội dung được tải xuống Thẻ SD để bạn có thể xem chúng ngoại tuyẠn
- Truy cập mạng: Để có thể kẠt nối với ứng dụng của bạn và kiểm tra xem bạn có kẠt nối hay không để chuyển sang chẠ độ ngoại tuyẠn
- Chạy khi khởi động: Bạn nhận được thông báo cục bộ ngay cả khi ứng dụng đang chạy ẩn
- Ngăn điện thoại ngủ: Bạn có thể nhận được thông báo trên điện thoại bất cứ lúc nào

LIÊN HỆ
• Trang web đào tạo: https://training.fecredit.com.vn/
• Trang web: https://fecredit.com.vn/snap/
• Facebook: https://www.facebook.com/FECREDIT.VN/
• Email: [email protected]
• Đường dây nóng: 08 39 333 888

Giới thiệu về FE CREDIT
Là một trong những công ty tiên phong trong ngành tài chính tiêu dùng, FE CREDIT đã xây dựng một nền tảng vững chắc, dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng với những đặc điểm sau:
* Sản phẩm linh hoạt với lãi suất cạnh tranh
* Quy trình cho vay đơn giản và nhanh chóng
* Dịch vụ khách hàng vượt trội
* Mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc
* Quản lý rủi ro nghiêm ngặt
↓ Read more