3.8
1.1K review
60.49 MB
Everyone
Content rating
366.4K
Downloads
EVNHCMC CSKH screenshot 1 EVNHCMC CSKH screenshot 2 EVNHCMC CSKH screenshot 3 EVNHCMC CSKH screenshot 4 EVNHCMC CSKH screenshot 5 EVNHCMC CSKH screenshot 6 EVNHCMC CSKH screenshot 7 EVNHCMC CSKH screenshot 8 EVNHCMC CSKH screenshot 9 EVNHCMC CSKH screenshot 10 EVNHCMC CSKH screenshot 11 EVNHCMC CSKH screenshot 12 EVNHCMC CSKH screenshot 13 EVNHCMC CSKH screenshot 14 EVNHCMC CSKH screenshot 15 EVNHCMC CSKH screenshot 16 EVNHCMC CSKH screenshot 17 EVNHCMC CSKH screenshot 18

About this product

Ứng dụng CSKH qua SmartPhone của Tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Rating and review

3.8
1,092 ratings
5
4
3
2
1

EVNHCMC CSKH description

Ứng dụng chăm sóc khách hàng qua SmartPhone của Tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.
Hỗ trợ khách hàng cập nhật thông tin kịp thời về tiền điện, lịch cắt điện, thanh toán tiền điện trực tuyẠn, nhận hóa đơn điện tử, đăng ký các dịch vụ điện,… Ứng dụng hoàn toàn miễn phí.
↓ Read more