3.5
31.7K review
16.41 MB
Everyone
Content rating
2.5M
Downloads
eNetViet screenshot 1 eNetViet screenshot 2 eNetViet screenshot 3 eNetViet screenshot 4 eNetViet screenshot 5 eNetViet screenshot 6

About this product

ENetViet education portal connecting Family - School

Rating and review

3.5
31,654 ratings
5
4
3
2
1

eNetViet description

eNetViet - là ứng dụng kẠt nối thông tin trực tuyẠn giữa Gia đình và Nhà trường.
Với Mục tiêu:
- KẠt nối thông tin trực tuyẠn trong ngành.
- Nâng cao chất lượng trao đổi thông tin trực tuyẠn. Giúp cho các phụ huynh có thể cập nhật được thông tin mới nhất, đầy đủ nhất về tình hình học tập của con em mình mọi lúc, mọi nơi.
- Hướng tới môi trường dạy học thân thiện, có tính tương tác hai chiều, tạo sự kẠt nối chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý tình hình học tập của học sinh.

Vậy, eNetViet có điều gì đặc biệt?
* Dành cho Cán bộ quản lý:
- Tra cứu Danh bạ trực tuyẠn.
- Gửi / Nhận thông báo, thông tin điều hành, tài liệu trong ngành.
- Gửi / Nhận, Tra cứu theo thời gian thực các báo cáo, số liệu thống kê giáo dục theo từng cấp học.
- Điểm danh trực tuyẠn tại các cuộc họp, hội nghị bằng mã QR code.

* Dành cho Giáo viên nhà trường:
- Nhập liệu bảng điểm, nhận xét hàng ngày và các dữ liệu khác từ hệ thống thông tin quản lý giáo dục.
- KẠt nối với Phụ huynh học sinh thông qua viêc gửi/ nhận thông báo, phản hồi bằng tin nhắn, tin nhắn đa phương tiện, trò chuyện trực tuyẠn trên ứng dụng.
- Đăng tải và chia sẻ các hình ảnh, hoạt động ý nghĩa của trường, của lớp và các học sinh thân yêu để tạo ra một cộng đồng gắn kẠt.
- Đăng thông báo lịch học, kẠ hoạch ôn tập, lịch thi của lớp; chia sẻ kinh nghiệm giáo dục tri thức, giáo dục kỹ năng cho học sinh với các bậc Phụ huynh.
- Gửi tài liệu kẠ hoạch học tập cho PHHS.
- TiẠn hành điểm danh, duyệt đơn xin nghỉ học trực tuyẠn và thống kê chuyên cần cho học sinh.

* Dành cho Phụ huynh học sinh:
- KẠt nối, trò chuyện với Giáo viên trong trường/ lớp.
- Xin nghỉ học trực tuyẠn cho con.
- Theo dõi điểm danh trực tuyẠn của con ở lớp theo từng ngày, từng tiẠt học.
- Nắm bắt thời khóa biểu, kẠ hoạch học tập, thực đơn bữa ăn hàng ngày… của con.
- Nhận các thông báo, tin tức trực tuyẠn từ Nhà trường.
- Gửi/ nhận file, bài tập về nhà của học sinh.
- Tra cứu trực tuyẠn kẠt quả học tập, rèn luyện của con.
- Cùng cảm nhận và lưu giữ những hình ảnh, những khoảnh khắc tuyệt vời của con ở trường.
Và còn rất nhiều tính năng, tiện ích thiẠt thực khác.

* Hỗ trợ người dùng:
- Hotline: 1900 4740
- Email: [email protected]
- Website: http://enetviet.com
- Facebook page: https://www.facebook.com/mxhgd.enetviet
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKbG5Ttb5u_BmQEKauR5xxA/about
↓ Read more