2.8
21.8K review
25.91 MB
Everyone
Content rating
1.9M
Downloads
vnEdu LMS screenshot 1 vnEdu LMS screenshot 2 vnEdu LMS screenshot 3 vnEdu LMS screenshot 4 vnEdu LMS screenshot 5 vnEdu LMS screenshot 6 vnEdu LMS screenshot 7 vnEdu LMS screenshot 8

About this product

SPECIALTY - DIFFERENT - EFFICIENCY

Rating and review

2.8
21,760 ratings
5
4
3
2
1

vnEdu LMS description

MỤC TIÊU HỆ THỐNG:

Hệ thống VNPT ELearning được xây dựng nhằm mục đích giúp nhà trường giải quyết được chi phí đào tạo nguồn lực, khắc phục hạn chế về thời gian, chi phí và nhân sự liên quan. Với ELearning, các cá nhân hay tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến để tiếp nhận học viên, đào tạo và thu học phí hay cung cấp những bài thi, chứng chỉ như các cơ sở đào tạo khác. Đưa hệ thống Elearning vào ứng dụng trong đào tạo nguồn lực là xu hướng phát triển bền vững của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong quá trình hội nhập.
↓ Read more

Similar Products