0.0
0 review
67.02 MB
Everyone
Content rating
78.6K
Downloads
Bitu, Luyện nói tiẠng anh screenshot 1 Bitu, Luyện nói tiẠng anh screenshot 2 Bitu, Luyện nói tiẠng anh screenshot 3 Bitu, Luyện nói tiẠng anh screenshot 4 Bitu, Luyện nói tiẠng anh screenshot 5 Bitu, Luyện nói tiẠng anh screenshot 6 Bitu, Luyện nói tiẠng anh screenshot 7 Bitu, Luyện nói tiẠng anh screenshot 8 Bitu, Luyện nói tiẠng anh screenshot 9 Bitu, Luyện nói tiẠng anh screenshot 10 Bitu, Luyện nói tiẠng anh screenshot 11 Bitu, Luyện nói tiẠng anh screenshot 12

About this product

Application to practice speaking English with foreigners - Bitu User

Bitu, Luyện nói tiẠng anh description

BITU là ứng dụng luyện nói tiẠng Anh theo nhóm cùng người nước ngoài.

BITU hoạt động thẠ nào?
- Mở app Bitu, chọn chủ đề nói mà bạn yêu thích
- Mỗi buổi nói chuyện có tối đa 2 thành viên và 1 giáo viên nước ngoài.
- Buổi nói chuyện diễn ra trong 30 phút theo chủ đề, đặc biệt có cung cấp từ vựng và các gợi ý trả lời cho người mới học tiẠng Anh
- Giáo viên nước ngoài sẽ giúp các thành viên sửa phát âm và gợi ý trả lời
- Thành viên có thể luyện nói cùng Bitu ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào chỉ với một chiẠc điện thoại

Luyện tập đều đặn mỗi ngày cùng BITU chính là bí quyẠt để thành thạo tiẠng Anh nhanh nhất. Tải BITU ngay thôi nào!
↓ Read more