1.7
0.9K review
14.61 MB
Everyone
Content rating
80.9K
Downloads
An Sinh Xã Hội screenshot 1 An Sinh Xã Hội screenshot 2 An Sinh Xã Hội screenshot 3 An Sinh Xã Hội screenshot 4 An Sinh Xã Hội screenshot 5

About this product

Social Security application for management and statistics for Labor, Invalids and Social Affairs.

Rating and review

1.7
940 ratings
5
4
3
2
1

An Sinh Xã Hội description

Ứng dụng An Sinh Xã Hội phục vụ công tác quản lý, khai thác tìm kiếm, thống kê, báo cáo từ Trung ương đến địa phương/Cơ sở chuyên trách cho ngành Lao Động TB&XH. Hướng đến hiện đại hóa và góp phần tạo sự đột phá về quản lý dữ liệu an sinh xã hội.

An Sinh Xã Hội tích hợp nhiều ứng dụng nhỏ để hỗ trợ người dùng là cán bộ chuyên môn các cấp trực thuộc Bộ LĐTB&XH trong công tác quản lý, báo cáo và dự báo dữ liệu về hoạt động cụ thể của đơn vị.

Các ứng dụng chính được cung cấp bởi An Sinh Xã Hội
- Quản lý dạy nghề
- Quản lý thông tin người có công
- Quản lý thông tin việc làm
- Quản lý thông tin Trẻ em
- Quản lý thông tin đối tượng bảo trợ xã hội
- Quản lý thông tin tệ nạn xã hội
- Quản lý thông tin về trợ giúp giáo dục, trợ giúp pháp lý
↓ Read more

Version lists