ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 APK

ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123
ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 1ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 2ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 3ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 4ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 5ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 6ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 7ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 8ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 9ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 10ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 11ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 12ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 13ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 14ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 15ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 16ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 17ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 18ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 19ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 screenshot 20
ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 1.7 apk, update on 2019-02-13
**** Writing ABC 123 ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ABC และ ตัวเลข 1-9 ****
เป็นโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กที่ช่วยให้เรียนรู้วิธีเขียนได้ถูกต้องและเขียนได้เร็วขึ้น โดยจะมีให้ฝึกหัดเขียนอยู่ 4 แบบคือ
1. เขียนภาษาอังกฤษ ABC (ตัวพิมพ์ใหญ่) พร้อม มีเสียงแต่ละตัวอักษร
2. เขียนภาษาอังกฤษ abc (ตัวพิมพ์เล็ก) พร้อม มีเสียงแต่ละตัวอักษร
3. เขียนตัวเลขอารบิก จาก 1 ถึง 9 พร้อม มีเสียงแต่ละตัวเลข
4. ฝึกเขียนเอง โดยไม่มีตัวอักษร หรือตัวเลข แสดงให้เห็น แต่มีเส้นสำหรับเขียนได้ง่ายขึ้นและถูกต้อง
หน้าจอในการเขียนง่ายมาก เพียงสัมฝัสและลากตัวอักษรหรือตัวเลขตามรูปเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการให้ตัวอักษรขนาดใหญ่ขึ้น ก็สามารถเลือกกดปุ่ม ดินสอ จะแสดงขนาดให้เลือกถึง 3 ขนาดด้วยกัน
และยังสามารถเปลี่ยนสี ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เราต้องการเขียนได้ตามต้องการ
ถ้าต้องการเขียนซ้ำตัวอักษรเดิม ก็ให้ทำการกดปุ่ม ยางลบแล้วทำการเขียนใหม่ได้เลย
การหัดเขียนทุกวัน เพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็ก และทำให้เด็นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น **** Writing ABC 123 Writing English ABC and numbers 1-9 ****.
Is an educational program for preschoolers and young children to help them learn how to write correctly and write faster. There are 4 types to practice writing.
1. English ABC (capital letters) and sound each letter.
2. English abc (lower case) with the sound each letter.
3. Write Arabic numerals from 1 to 9 and each number there.
4. Practice writing letters or numbers, without, however, shows a line for write more easily and accurately.
The screen is very easy to write. Interview a dream and dragged by a letter or number only. In order to make the letters bigger. You can choose to press the pencil-sized displays, available in 3 different sizes.
You can also change color We want to write a letter or number you want.
To rewrite the letter. Then press Eraser and then rewrite it.
To learn to write every day Want to stimulate your child's learning. Roddenberry and make a better development.

ฝึกเขียน ภาษาอังกฤษ ABC เลข 123 APK reviews


Login to post your reviews