ตรุษจีนปากน้ำโพ APK

ตรุษจีนปากน้ำโพ
ตรุษจีนปากน้ำโพ screenshot 1ตรุษจีนปากน้ำโพ screenshot 2
ตรุษจีนปากน้ำโพ 5 apk, update on 2020-01-19
แอพพลิเคชั่นสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม Augmented Reality ในงานตรุษจีนปากน้ำโพ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้า-แม่ปากน้ำโพ โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการรักษาประเพณีโบราณ ซึ่งมีเพียงที่เดียวในประเทศไทย ที่ยังคงสืบทอดประเพณีการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่มากว่า 104 ปี ด้วยพลังศรัทธาของผู้คนในชุมชนทุกเชื้อชาติ ที่ผสานความร่วมมือกัน ผ่านการแสดงจากคณะต่าง ๆ รถขบวนแห่วิจิตรตระการตา รวมไปถึงการตกแต่งเมืองให้มีบรรยากาศฉลองเทศกาลตรุษจีนไปทั่วทั้งเมือง ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา” ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวตลาดปากน้ำโพได้สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน

ตรุษจีนปากน้ำโพ APK reviews


Login to post your reviews