آیدا.apk, رمان آیدا و مرد مغرور description,ir.ali.gholami.roman.ayda permissions"/>

رمان آیدا و مرد مغرور APK

رمان آیدا و مرد مغرور
Free   
آیدا و مرد مغرور
2.80 MB
رمان آیدا و مرد مغرور screenshot 1رمان آیدا و مرد مغرور screenshot 2رمان آیدا و مرد مغرور screenshot 3رمان آیدا و مرد مغرور screenshot 4رمان آیدا و مرد مغرور screenshot 5
رمان آیدا و مرد مغرور آیدا و مرد مغرور apk, update on 2016-08-29
آیدا ومردمغرور
«نویسنده :شایسته نظری
نام کاربریSHAYSTEH95
به نام خالق محبـت
باسلام:قبل از هرچیزی از آقای علی غلامی مدیربرنامه ی رمانهای عاشقانه کمال تشکر وقدردانی رادارم که این فرصتو در اختیار بنده قرار دادن واز شماخوانندگان گـرامی سپاسگزارم .که وقت گرانبها تونو دراختیارمن قرار می دید وخط خطی های ذهن منو می خونید
خلاصه ــــــــــــــ
آیدادختری شیطون شوخ بذله گو که در کودکی والدینش را از دست داده و در حال حاضر تحت سرپرستی عمویش زندگی می کند که طی جریاناتی درسن کم مجبور به ازدواج بامردی مغروروشکست خورده بافاصله ی سنی زیاد می شود. وسختیهای ودردهای زیادی رامتحمل می شود.سختیهایی از جنس تحمیل از جنس نادیده شدن وسختیهای از جنس غم وحسرت...باماهمراه باشید Aida Vmrdmghrvr
"By no good
Username SHAYSTEH95
In the name of the creator of love
Baslam: First of all thank Mr. Ali Gholami agent of romance novels Vqdrdany Radarm the Frstv the insert from the Shmakhvanndgan I thank cherished Tuono That precious time reading my mind Drakhtyarmn can see linear Vkht
 Summary
Ydadkhtry naughty playful Joker who lost his parents at an early age under the tutelage of his uncle who lives in the present age during low currents forced into marriages with men much Mghrvrvshkst age to be eaten immediately. Pain Vskhtyhay lot Ramthml the Shvd.skhtyhayy of the imposition of ignoring the Vhsrt Vskhtyhay of sorrow ... have Bamahmrah

رمان آیدا و مرد مغرور APK reviews


Login to post your reviews
 review
قشنگه
 review
سارا
عالی بود
keramat mousavi review keramat mousavi
عالی
خوب